luni, 28 martie 2011

Primele lupte cu bolşevicii

Un lucru cu desăvârşire uitat, România s-a aflat printre primele state care au intrat în luptă deschisă, cu arma în mână, împotriva bolşevismului. Dacă nu chiar primul.

S-a recunoscut şi s-a demonstrat prin mii de pagini scrise şi documente care continuă să apară adevărul incontestabil conform căruia comunismul a fost un regim criminal, responsabil de moartea a milioane de oameni, mult mai mulţi decât a reuşit să ucidă nazismul, un regim nu mai puţin odios, dar din fericire care a durat mult mai puţin. Nu mai contenesc laudele către cei ce au contribuit la eliminarea regimului nazist, iar despre eliminarea comunismului se mai amintesc doar contribuţiile occidentalilor care, prin politica lor, au reuşit să facă să se prăbuşească această ideologie criminală şi înrobitoare. Prea puţin s-a spus şi se spune despre contribuţia acestor luptători anonimi, de cele mai multe ori, sau despre lupta unor popoare întregi care au pus stavilă comunismului chiar din momentele facerii sale, fără de care, poate istoria şi implicit harta lumii ar fi ar fi arătat altfel. Iar la loc de cinste, printre aceste popoare care au luptat de la început împotriva ciumei roşii, se numără şi poporul român. Poate este chiar primul, alături de ruşii albi, care a luptat cu arma în mână împotriva celor ce încercau să cuprindă tot globul în mrejele ideologiei otrăvite promovate atât de intens de aventurierii istoriei cunoscuţi sub numele de Lenin, Troţki sau Stalin, şi alţii ca ei, mai puţin vizibili, dar nu mai puţin periculoşi pentru întreaga omenire. Poporul român a luptat împotriva comunismului, cunoscut atunci sub numele de bolşevism, încă din primele clipe ale facerii sale, încă din momentul în care niciunul din liderii lumii nu-şi dădea seama cu ce pericol se confrunta omenirea. Fără lupta lor, harta lumii ar fi arătat altfel, iar pentru înfrângerea acestui flagel statele rămase libere ar fi trebuit să depună eforturi mult mai mari, poate peste puterile lor, pentru a readuce suflul libertăţii în regiunile îmbrăţişate de imperialismul rusesc convertit sub masca internaţionalismului comunist, dar tot sub hegemonia nemiloasă a Moscovei.

Cum am salvat aliaţii în 1916

România a intrat în războiul mondial la 15 august 1916 nu pentru a cuceri alte teritorii, cum greşit spuneau şi o mai spun inamicii noştri, ci pentru a elibera ţinuturi româneşti, locuite în majoritate absolută de români, aflate sub stăpânire românească timp de secole, dar atunci, prin capriciile istoriei, supuse monarhiei Austro-Ungare, a cărei singur scop declarat era deznaţionalizarea românilor şi maghiarizarea lor, în aşa fel încât provinciile locuite de ei să ajungă preponderent maghiare. De acelaşi tratament avea parte şi Basarabia, de această dată supusă rusificării de către imperiul ţarist de la Petrograd.

România avea de ales spre ce parte să se îndrepte, în condiţiile războiului mondial ce devasta lumea de mai bine de doi ani. Promisiunile curgeau de ambele părţi, dar până la urmă, regele Ferdinand îşi calcă peste legăturile sale de neam şi de familie şi decide să fie credincios cerinţelor poporului său, care vedea dintotdeauna participarea la război alături de Franţa, sora sa latină de care o lega atâtea aspiraţii. Pentru această decizie, Ferdinand este supranumit şi Ferdinand cel Loial, deoarece a decis să meargă alături de poporul său pe o cale presărată cu spini, chiar împotriva ţării care i-a dat naştere, împotriva familiei sale şi a neamului care l-a crescut şi format. Un rege reprobat de familia sa, dar idolatrizat de poporul său pe care era chemat să-l conducă.

România intră în război pe frontul oriental alături de ruşi, dar fără să ştie că aceştia îi pregăteau de la început pierzarea. S-a spus că momentul nu a fost bine ales, dar tocmai ruşii ne presau mai mult ca oricând. „Acum ori niciodată” ni s-a spus de nenumărate ori, iar România a crezut în promisiunile aliaţilor, mai cu seamă în cele ale ruşilor, care trebuiau să se coordoneze cu noi în efortul militar comun. Tratatul încheiat de România cu puterile aliate prevedeau şi noile graniţe de după victorie, dar nici acestea nu au fost respectate, mai cu seamă în problema Banatului, din care o treime îi va reveni Serbiei la Conferinţa de Pace de la Paris, deşi aceasta nu a stăpânit niciodată acest teritoriu populat majoritar de către români.

României i s-a promis că la începerea operaţiunilor sale militare în Transilvania, va beneficia de întreg sprijinul aliaţilor, printr-o ofensivă pe frontul de vest, iar pe frontul de est la nord, în Galiţia, ofensiva lui Brusilov va reîncepe mult mai energic, iar la sud, generalul Sarrail va începe propria ofensivă, pentru a facilita astfel avansul românilor de pe crestele Carpaţilor pe o linie mai scurtă, în centrul Transilvaniei, undeva pe valea Mureşului, astfel ca linia frontului să devină mai dreaptă şi mai uşor de controlat. Până la urmă s-a dovedit că aceste promisiuni nu au fost îndeplinite, ofensiva lui Brusilov stagnând din lipsă de forţe (mai mult, ameninţând prin oprirea ofensivei dreapta avansată a armatei române de nord ce pătrunsese în Transilvania), iar generalul Sarrail, prin rapoartele transmise comandamentelor superioare menţiona că nu are resurse nici măcar pentru defensivă, cu atât mai puţin pentru a lua ofensiva. Am fost minţiţi şi păcăliţi pentru a servi ca şi trupe de sacrificiu. Cu toate acestea, am intrat în război şi am înaintat în Transilvania. Cu această mişcare am salvat nu numai armata generalului Sarrail şi a lui Brusilov, dar inclusiv frontul de la Verdun. Marea victorie franceză de la Verdun i se datorează indirect armatei române, lucru uitat cu desăvârşire astăzi. Mai multe divizii germane au fost retrase de la Verdun pentru a fi concentrate în Transilvania, împotriva românilor, prin aceasta comandamentul german renunţând definitiv la cucerirea Verdunului. Mai mult, trupele bulgare întărite cu cele germane renunţă la atacul împotriva armatei lui Sarrail pentru a fi aruncate împotriva românilor în Cadrilater şi în Dobrogea. O sută de mii de oameni contra a treizeci de mii de apărători, a urmat apoi dezastrul de la Turtucaia şi pierderea Dobrogei, dar armata lui Sarrail a fost salvată. Promisiunile ruşilor conform cărora bulgarii nu vor intra în luptă împotriva noastră, la fel ca şi promisiunile de ajutor ale trupelor ruse în Dobrogea s-au dovedit a fi la fel de micinoase. Tunurile şi armamentul comandat şi plătit cu ani în urmă către Franţa, Statele Unite şi Japonia stătea încă în decembrie 1916 prin gările ruseşti, la Chişinău, Kiev sau Razdelnaia, nu numai din cauza birocraţiei, ci şi din cauza unei rele voinţe a Rusiei faţă de România la cele mai înalte nivele, ulterior dovedindu-se că însuşi ministrul de război rus, Sturmer, era mai mult decât favorabil Germaniei.

În majoritatea bătăliilor, inclusiv în Dobrogea sau, mai ales, în bătălia de pe Argeş-Neajlov pentru Bucureşti, ruşii au refuzat să ne acorde cel mai mic sprijin, o întreagă armată stând în aşteptare, cu arma la picior, când noi i-am cerut doar să taie o linie de aprovizionare a inamicului ce trecea la câţiva kilometri de tabăra rusească. La sfârşitul anului, când ne-am retras în Moldova, ruşii spuneau statului major român că aici doreau să ne aducă, ei propunând de la începutul campaniei noastre retragerea în Moldova şi abandonarea întregii Muntenii şi a capitalei, Bucureştiul. Ce fel de aliat era acesta care propunea de la începutul campaniei abandonarea capitalei şi a două treimi din teritoriul naţional? Privind logica imperială rusească, era normal, pentru ei nu era de dorit o armată română victorioasă, care mai târziu ar fi putut ridica pretenţii asupra Basarabiei româneşti, era de preferat o Românie învinsă, scăpată mai apoi de către ruşi, care ar fi putut anexa la încheierea păcii fără probleme încă o bucată zdravănă din teritoriul românesc. Doar la fel procedaseră ruşii şi în 1878, când au anexat din nou sudul Basarbiei tocmai de la aliatul care îl salvase în timpul campaniei împotriva Turciei în 1877-1878.

Cu toate lipsurile materiale, mai ales în artilerie, cu toată perfidia şi trădarea rusească recunoscută şi de aliaţii occidentali, românii s-au bătut cu un nemaipomenit eroism. Pe o lungime a frontului de 1300 km (identică cu întreaga lungime a frontului rusesc, iar spre comparaţie, întreg frontul de vest avea doar 800 km), luptând unul contra cinci contra celor mai bune trupe germane şi austro-ungare, la care se adăugau cele bulgare şi turceşti, au produs pierderi mari atacatorilor. De exemplu, pe frontul de la Jiu, unde a căzut la datorie generalul Dragalina, o singură divizie românească a rezistat fără să fie schimbată timp de 80 de zile la trei divizii germane dintre care una (a 11-a bavareză) a fost complet nimicită.

Iar exemplele pot continua şi vor continua în anul următor, al marilor victorii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, dar şi al marilor trădări din partea aliaţilor noştri ruşi, care se vor transforma în cei mai mari duşmani ai noştri.


Marile victorii şi marile decepţii din 1917


În urma înfrângerilor datorate contextului militar din 1916 guvernul şi ce a mai rămas din armata română s-a retras în Moldova unde a urmat o perioadă de refacere a capacităţii de luptă. Rolul misiunii franceze conduse de generalul Berthelot a fost preponderent, ofiţerii francezi instruind armata română şi aducând-o la pregătirea necesară ducerii războiului modern, iar delegaţii acesteia reuşind să recupereze o parte din materialul militar destinat armatei române şi pierdut pe întinsul fără de sfârşit al împărăţiei ruseşti. După o muncă tenace, fără oprire, trupele române au putut fi dotate şi pregătite pe măsura celor occidentale. Redau aici o situaţie comparativă ale dotării armatei române în 1916 faţă de 1917, aşa cum apare în cartea generalului C. Găvănescu, apărută în 1918, „Epopeea română. Războiul nostru pentru întregirea neamului”, dotările comparative de materiale ale unui regiment de infanterie la 14 august 1916 şi la 1 iulie 1917. Mitraliere, 6,4,2 sau deloc (1916) faţă de 24 (1917); puşti mitraliere, niciuna faţă de 96; grenade şi grenadieri, aproximativ 24 de soldaţi cu 3-4 tipuri de grenade diferite faţă de toţi soldaţii cu sacul plin de grenade; telefoane, unele regimente deloc, altele câte unul faţă de unul la fiecare companie cu suficientă sârmă; rachete de semnalizare, deloc faţă de arhisuficiente în mai multe culori; căşti, la început deloc, venind mai târziu faţă de toţi soldaţii dotaţi; măşti de gaze, deloc faţă de toţi militarii.

Astfel, în vara lui 1917 românii erau pregătiţi de revanşă. Dar evenimentele internaţionale se precipită. În martie 1917 izbucneşte revoluţia în Rusia, care îl alungă pe ţar. Conducătorul ţării devine Kerenski, care continuă războiul. Dar societatea şi armata rusă sunt sătule de război. Idealurile revoluţiei erau generoase, cu promisiuni de libertate şi dreptate, împroprietărirea ţăranilor şi multe altele. Dar pentru rusul de rând, care pentru prima dată în istorie vedea zorii libertăţii şi simţea gustul ei, a fost prea mult dintr-o dată. Fiindcă această bruscă libertate aducea cu ea, mai ales în rândurile armatei, germenii anarhiei. Luptele politice se înteţesc la Petrograd, iar pe fronturi rezultatul este devastator. Soldaţii refuză să mai lupte, să respecte ordinele. Se organizează în fel de comitete revoluţionare, îşi aleg proprii lideri, îşi degradează ofiţerii şi generalii smulgându-le însemnele, batjocorindu-i, insultându-i sau chiar omorându-i. Nimeni nu mai are nicio autoritate asupra acestei armate transformate în bandă. Dar aceste transformări nu se petrec dintr-o dată, ci treptat şi din ce în ce mai rapid. Mai ales acolo unde morbul bolşevismului pătrunsese prin agitatori veniţi de la centru, care asmuţea soldaţii contra ofiţerilor, alungându-i şi înlocuindu-i cu comisari sau reprezentanţi aleşi, de multe ori simpli soldaţi inculţi care habar nu aveau să conducă o unitate. Astfel de soldaţi analfabeţi ajungeau să conducă companii şi regimente, uneori chiar divizii, un plutonier a devenit peste noapte general, şi nimeni nu putea face nimic, nici chiar respectivul, care nu avea nici un fel de autoritate, aşa cum a fost ales, aşa era şi răsturnat din funcţie. Acest proces de disoluţie se va accelera după preluarea puterii la Petrograd de către bolşevicii lui Lenin printr-o lovitură de stat, popularizată mai târziu de propaganda comunistă sub denumirea de Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, după noul calendar 7 noiembrie.

Dar până atunci, ruşii aveau de ţinut un front, de la Marea Baltică în Moldova, unde luptau alături de aliaţii români. O vor face, dar pe măsură ce trecea timpul din ce în ce mai greu, soldaţii refuzând din ce în ce mai des să lupte, părăsindu-şi poziţiile tot mai frecvent, şi tot mai multe unităţi intrând în disoluţie. Soldaţii bolşevizaţi făceau în schimb politică, ţinând congrese şi întruniri, căutând să câştige noi şi noi adepţi şi punând la cale răspândirea revoluţiei proletare pe întreg mapamondul. Ca să nu-şi piardă timpul, jefuiau tot ce găseau.

Armata română refăcută ardea de dorinţa revanşei, în schimb ruşii făceau politică. În urma ofensivei franco-engleze pe frontul de vest, încep şi ruşii conduşi de Kornilov o ofensivă în sudul Galiţiei care la început merge bine, ajungând la o adâncime de 40 km pe un front de 50-60 km. La începutul verii generalul Alexandru Averescu declanşează ofensiva la Mărăşti, la 11 iulie, obţinând un succes major. Sunt cucerite prin lupte grele dealurile Mărăştilor, Momâia şi alte poziţii şi ofensiva progresează în fiecare zi. Dar ce folos, chiar dacă inamicul se retrage în debandadă, Armata a 2-a română nu pateu avansa prea mult deoarece ruşii nu mai vor să înainteze ca să ne protejeze flancurile. Este vorba de Armata a 4-a rusă (stânga) şi Armata a 9-a (dreapta), care spun că au ordin de la revoluţie să nu meargă mai departe. Mai mult, corpul 8 rus şi-a părăsit poziţia ce o ocupa pe Măgura Caşinului fără luptă şi fără să fie atacaţi de inamic. A fost nevoie ca armata română să-şi extindă flancul pentru a reocupa poziţia. Era primul gest de acest fel din multele care vor urma, mai ales în timpul bătăliilor cumplite de apărare de la Mărăşeşti. Totuşi, ofensiva a dezvoltat o adâncime de 20 km pe un front de 40 km, au fost luaţi peste 4000 de prizonieri şi capturate numeroase tunuri, arme, muniţii şi materiale. Succesul ar fi putut fi mai mare dacă ruşii ne-ar fi sprijinit flancurile în înaintarea noastră, am fi putut ajunge mult mai departe, deoarece inamicul fugea în debandadă.

Generalul Mackensen, renumitul spărgător de fronturi, nu s-a pierdut cu firea. Concentrase o forţă redutabilă pentru a o arunca împotriva românilor în sudul Moldovei, pentru ca în scurtă vreme să rupă frontul şi să ocupe ce a mai rămas din ţară. Peste două săptămâni la Iaşi, le-a spus colaboratorilor săi înainte de a pleca pe front, de unde urma să conducă operaţiunile militare chiar în prezenţa kaiserului venit special pentru a asista la îngenuncherea definitivă a României. Iar sorţii chiar le erau favorabili. Ofensiva lui Kornilov în sudul Galiţiei îşi dăduse obştescul sfârşit, iar contraatacul inamic a făcut armata rusă în descompunere să dea bir cu fugiţii. Germanii şi austro-ungarii aproape intraseră prin Bucovina şi pe teritoriul rămas în stăpânirea noastră în Moldova, apropiindu-se de Fălticeni. Ce folos mai aveau poziţiile noastre din sud, dacă ruşii cedau pe frontul lor din nord şi lăsau descoperită pe aici calea spre Iaşi?

S-a hotărât ca trupele ruse ce mai păstrau disciplina să fie retrase de pe frontul Mărăşeştilor pentru a putea constitui o forţă care ar putea redresa consecinţele ruşinoasei retrageri de la Tarnopol şi din Bucovina, menţinând frontul în nord-vestul nostru. Astfel, sudul Moldovei rămânea doar în grija armatelor române. În aceste condiţii s-au dat cumplitele lupte de la Mărăşeşti şi Oituz, chiar în timpul retragerii ruseşti, iar trupele ruse rămase au fugit de la primele focuri de pe frontul de luptă, lăsând goluri imense în liniile noastre, goluri umplute de unităţi române deplasate în grabă, care după marşuri epuizante ajungeau direct în luptă, pentru a-i scoate pe germani din tranşeele părăsite de ruşi fără nicio rezistenţă. Pe frontul Mărăşeştilor, patru divizii române epuizate au ţinut piept timp de săptămâni atacurilor a mai bine de zece divizii inamice, dintre care opt germane. La Oituz la fel, aceeaşi situaţie. Ruşi părăsindu-şi poziţiile, înlocuiţi în ultima clipă de români, ţinând piept cu un eroism care a uimit întreaga lume atacurilor trupelor inamice mult superioare. Dar la Oituz s-a petrecut şi un fapt mişcător, care prefigura de fapt evenimentele ulterioare. Mici unităţi ruseşti, formate din basarabeni, au rămas pe loc şi au luptat până la ultima suflare alături de fraţii lor români. La fel au făcut-o şi unităţile formate din voluntarii ardeleni şi bucovineni foşti prizonieri luaţi de ruşi din armata austro-ungară în primele faze ale războiului. O înfrăţire prin sânge, jertfă şi luptă, care va netezi calea spre marea unire ce va să vină, peste un an şi câteva luni. Dar până atunci nori negri stăteau în faţa României, şi următoarele lovituri vor veni nu de la duşmani, ci de la cei pe care încă îi consideram aliaţi.

Mackensen a fost înfrânt, diviziile sale mândre şi puternice s-au topit în faţa baionetei soldatului ţăran român. Circula o vorbă pe atunci, cum că soldaţii români preferă lupta cu regimentele bavareze, fiindcă „au ambiţ la baionetă”. Valoarea soldatului român s-a dovedit atunci, când armamentul şi dotările erau apropiate, s-a dovedit că putea sta în faţa celor mai buni soldaţi din lume, iar dacă este condus de ofiţeri şi generali capabili, nu este cu nimic mai prejos decât aceştia. Atacat de forţe net superioare, în proporţie de cinci la unu în unele cazuri, trădat ca şi până atunci de aliatul său, românul a învins. Şi a obţinut întreaga recunoaştere a aliaţilor şi admiraţia întregii lumi. Chiar şi astăzi, majoritatea istoricilor militari ai primului război mondial consideră Mărăşeştii ca una din cele mai sângeroase bătălii de pe frontul oriental, iar victoria românească, alături de ofensiva lui Brusilov din 1916, ca cele mai importante victorii aliate de pe acest front.


Luptele cu bolşevicii în Moldova (1917 - 1918)


În acest timp, Rusia se scufunda în haos. Armata rusă se dezintegra şi nimeni nu mai putea opri procesul. Lenin preluase puterea la Petrograd prin lovitură de stat şi îndemna la nesupunere, marcând începutul celor mai cumplite dezastre sociale în Rusia. trupele ţariste au fost contaminate de îndemnurile ce îndemnau la nesupunere şi părăsirea frontului. Soldaţii s-au transformat în briganzi care, după ce şi-au maltratat sau chiar ucis ofiţerii, şi-au ales comitete revoluţionare şi au început să jefuiască, să ucidă şi să violeze populaţia civilă. De morbul bolşevismului nu era scutită nici armata rusă aflată pe teritoriul României, circa un milion de soldaţi. Situaţii bizare se petreceau aici, întregi comandamente ruseşti fugind să se pună sub protecţia trupelor române, rămase imune la încercările de contaminare cu virusul bolşevic, în ciuda eforturilor ruşilor.

Din imperiu ţarist, Rusia devenise democratică şi apoi bolşevică, dar apucăturile imperiale rămăseseră. Deşi Lenin a propovăduit dreptul popoarelor din cuprinsul imperiului de a-şi decide singure soarta, realitatea era că pregătea şi încerca pe toate căile menţinerea subjugării acestora, prin forţa armelor, dacă nu se puneau sub protecţia revoluţiei bolşevice, care ar urma să cuprindă întreg pământul. Aşa a fost şi în cazul Basarabiei, care îşi urma calea spre o viaţă separată de fostul imperiu, înaintând pe calea unirii cu România. Cu atât mai puţin bolşevicii nu doreau să lase din mână această bogată gubernie anexată la 1812. Ba mai mult, intenţiile lor se îndreptau şi împotriva României, pe care o doreau transformată în republică sovietică.

Trupele ruseşti din România se transformaseră în bande indisciplinate, asupra cărora nimeni nu avea nici cea mai mică autoritate, nici măcar generalul Scerbaceev, comandantul rus al frontului. Actele de brigandaj împotriva populaţiei civile deveniseră ceva obişnuit. Rusia începuse tratativele de pace la Brest-Litovsk, iar România rămăsese singură pe întreg frontul oriental. Înconjurată de duşmani, trădată de aliat, jefuită de acelaşi aliat, cu interiorul nesigur, situaţia era fără ieşire. O speranţă apăruse odată cu apariţia Ucrainei care se desprinsese din imperiul rus, dar ucrainenii încheiară pace rapid şi acceptară prezenţa germanilor pe propriul teritoriu. Eram aşadar total înconjuraţi. Sub ameninţarea unui nou atac germano-austro-ungar destinat a termina odată pentru totdeauna cu frontul de est şi a-şi concentra forţele în vest, am acceptat armistiţiul pentru a câştiga timp, deşi aliaţii occidentali, chiar şi generalul Berthelot, ar fi preferat ca România să se sacrifice din nou şi să reziste într-un „triunghi al morţii” provocând pierderi şi imobilizând încă o perioadă importante forţe germane. Să ne mai sacrificăm încă o dată pentru Antanta, distrugând câteva divizii şi ţinând ocupate altele, câştigând timp până la sosirea americanilor în număr suficient pe teritoriul francez. Dar dacă asta s-ar fi întâmplat, armata română ar fi fost distrusă, întreaga ţară ocupată şi jefuită, militarii ucişi sau luaţi prizonieri. Atunci cine ar fi dat mâna câteva luni mai târziu cu armata de Dunăre a aceluiaşi general Berthelot silindu-l pe Mackensen să se retragă, cine ar fi ţinut straja pe Nistru împotriva bolşevicilor şi cine ar fi înăbuşit bolşevismul în Ungaria? Bolşevicii ruşi cu cei unguri şi-ar fi unit forţele în 1919, înghiţind Austria, Cehoslovacia, Polonia n-ar fi rezistat presată şi din sud, iar nici Germania, unde revoluţia era pregătită de Karl Liebneck şi Rosa Luxemburg, n-ar fi stat mai bine. Decizia luată, a armistiţiului, a fost cea mai bună, dar nu a rezolvat problema bolşevicilor din ţară şi din Basarabia, unde continuau aceleaşi jafuri şi omoruri, perturbând comunicaţiile spre front şi depozitele şi furniturile militare de pe teritoriul dintre Prut şi Nistru, încercând să înăbuşe speranţele de libertate ale locuitorilor.

La Socola, lângă Iaşi, era cartierul general al trupelor ruse conduse nominal de generalul Scerbaceev. Acesta pierduse controlul asupra majorităţii unităţilor ruseşti, iar la cererea sa de sprijin adresată guvernului român, Brătianu îi răspunde: „Nu pot mobiliza nici un soldat român pentru a vă apăra contra propriilor dvs trupe fără a mă vedea amestecat în luptele din Rusia şi fără a provoca un conflict cu noii conducători”. Dar în scurt timp România va trebui să se amestece, pentru a-şi salva fiinţa de stat. Toată localitatea Socola fusese transformată într-o puternică tabără militară rusească, cu mulţime de arme şi tunuri. Ofiţerii şi comandanţii trăiau cu spaima de a fi linşaţi de soldaţii bolşevizaţi. Pericolul era extrem, din moment ce Socola se afla lângă Iaşi, la câţiva kilometri de reşedinţa regelui şi a guvernului condus de I. C. Brătianu. Iată ce spunea acesta din urmă despre armata rusă bolşevizată, inclusiv despre acţiunile ei din Basarabia: „Armatele ruse au devenit bande fără conducători, otrăvite violent de anarhie, incapabile de a ţine frontul şi incapabile de a organiza demobilizarea pentru retragere, care fără aprovizionare constituie ea însăşi o operă devastatoare”.

Pentru a organiza şi iniţia revoluţia bolşevică în România, Lenin a trimis pe S. Rochal, instalat iniţial ca şi comisar al frontului românesc. Rochal avea doar 21 de ani, dar era un agitator bolşevic experimentat. În vara lui 1917 el crease republica Kronstadtului, cetatea insulară din Marea Baltică ce apăra intrarea în estuarul fluviului Neva, deci calea maritimă spre Petrograd, în Kronstadt fiind sediul marinei militare ruseşti. Au fost executaţi ofiţerii, inclusiv amiralul flotei, puterea trecând în mâna marinarilor, care au fraternizat ulterior cu bolşevicii lui Lenin. După ce a trecut războiul civil, în 1921, când marinarii s-au trezit la realitate şi şi-au dat seama că au fost păcăliţi şi că Lenin îşi trădase idealurile promise, s-au revoltat, dar au fost exterminaţi de Armata Roşie. Rochal se afirmase ca lider şi un agitator bolşevic, el chiar sechestrând la un moment dat ambasadorul englez de la Petrograd, cerând în schimbul eliberării lui ca guvernul englez să încheie pace, un act terorist de cea mai joasă speţă. Intervenţia lui Kerenski, care se mai bucura atunci de oarecare autoritate l-a salvat pe ambasador.

Numirea lui Rochal în funcţia de comisar al frontului românesc avea scop clar: eliminarea conducerii ruseşti a frontului, respectiv a generalului Scerbaceev şi a ofiţerilor săi, după modelul Kirilenko. Acesta din urmă, fost plutonier devenit generalisim, a eliminat conducerea cartierului general rus de la Moghilev, ucigându-l pe fostul comandant suprem, generalul Duhonin, cu ajutorul marinarilor baltici aduşi de Kirilenko. Dar Rochal avea şi o misiune suplimentară: eliminarea cartierului general românesc, a guvernului, alungarea sau suprimarea regelui şi desăvârşirea transformării României în republică bolşevică.

În drumul său Rochal s-a oprit şi două zile la Chişinău, unde a pledat în faţa sovietelor reunite formate din ruşi şi bolşevici, respectiv a adversarilor Sfatului Ţării, ca să procedeze imediat la preluarea puterii în Basarabia, promiţându-le ajutorul trupelor bolşevizate de pe frontul românesc şi sosirea unor marinari de la Petrograd.

Rochal, alături de amanta sa Boga, precum şi de comisarii Reissohn (al armatei a 4-a), Rech şi Hermann, îl provoacă la o discuţie pe Scerbaceev la cartierul său general de la Socola, la 21 decembrie 1917. Între timp, două brigăzi bolşevice se îndreptau cu trenul de la Odessa spre Iaşi, iar alte grupări bolşevice se îndreaptă spre Socola, spre a face legătura cu bolşevicii de aici.

Împrejurările sunt neclare, unii zic că Rochal ar fi încercat să-l asasineze pe Scerbaceev şi ar fi intervenit garda ucraineană nebolşevizată, apoi o subunitatea românească de vânători, care i-ar fi arestat. Ruşii i-au scos din mâinile românilor folosind un înscris contrafăcut şi i-au executat. Altă versiune spune că ar fi fost arestaţi şi executaţi direct din ordinul lui Scerbaceev. Cert este că Rochal şi ceilalţi au dispărut.

În noaptea de 21 spre 22 decembrie se ţine un consiliu de guvern care decide atacarea taberei de la Socola care devenise un focar bolşevic ce ameninţa România cu distrugerea, iar asta înainte ca restul trupelor bolşevice să ajungă acolo. Bolşevicii instalaseră deja tunurile pe dealul Aroneanu ţintind capitala României neocupate, dar românii, prevăzători, aduseseră trupe suplimentare în Iaşi. În zorii zilei de 22 decembrie 1917 soldaţii români atacă tabăra la baionetă. După o luptă scurtă, bolşevicii sunt dezarmaţi, încărcaţi în trenuri şi expediaţi sub pază dincolo de Prut.

A fost prima luptă serioasă între români şi ruşii bolşevizaţi, dar nu cea din urmă. Cele două trenuri cu bolşevicii plecaţi de la Odessa pentru a-i întări pe cei de la Socola şi a contribui la bolşevizarea României sosesc în gara Socola. Spre marea lor uimire, sunt întâmpinate de trupe române cu mitralierele şi tunurile îndreptate spre ei. Li se cere capitularea şi aceştia, înspăimântaţi, acceptă. Sunt dezarmaţi şi expediaţi peste Prut, pe urmele celorlalţi.

Între timp, guvernul şi Statul major al generalului Prezan (foto) luase măsurile de precauţiune şi în restul ţării. În spatele unităţilor ruseşti care se mai aflau pe front au fost poziţionate trupe române. Teritoriul din interior a fost împărţit în opt regiuni cu comandamente militare (Botoşani, Fălticeni, Iaşi, Podul Iloaiei, Roman, Vaslui, Bacău şi Bârlad) în care au fost dispuse şi întărite trupele de jandarmi cu unităţi militare care au început să urmărească şi să vâneze bandele de ruşi ce bântuiau şi jefuiau ţinutul. Cele mai reduse la număr au fost neutralizate cu uşurinţă, de cele mai multe ori pe cale paşnică, ruşii erau dezarmaţi şi expediaţi peste Prut. Se mai ajungea la ciocniri sporadice, când armele intrau în acţiune, dar în majoritatea cazurilor incidentele se rezolvau paşnic.

Nu acelaşi lucru se poate spune despre cazurile de dezertare şi părăsire a frontului de către mari unităţi, de ordinul diviziilor sau armatelor. Unde era posibil, erau dezarmate în mod paşnic, apoi îndrumate cu trenul sau pe jos spre Rusia. Ordinele primite de unităţile noastre militare erau clare. Nicio unitate rusă nu putea părăsi frontul pentru a merge în Rusia fără o aprobare scrisă din partea comandantului rus. Unităţile care se deplasau din proprie iniţiativă şi fără un ordin precis urmau să fie dezarmate. Se preciza totodată că nu trebuie bruscaţi unităţi sau soldaţi ruşi care corecţi şi păstrează o atitudine demnă. Dar „toţi care trăiesc şi se mişcă în această ţară, indiferent de naţionalitate, trebuie să respecte legile noastre şi ordinea publică”. Câtă demnitate şi hotărâre în dispoziţiile generalului Prezan!

Dar ignorarea de către noii comandanţi, comisari, ai armatei ruse bolşevizate a acestor dispoziţii va pune armata română şi frontul deţinut de ea într-o situaţie paradoxală, foarte rară, poate unică în analele războaielor: aliatul de bază devenea cel mai periculos inamic pentru statul şi armata română. Fără acţiunea militară hotărâtă decisă de guvernul Brătianu şi pusă în aplicare de armata comandată de generalul Prezan, ţara ar fi intrat într-un colaps politic şi militar cu un unic rezultat, bolşevizarea României. În această situaţie, bolşevicii ar fi ajuns cu uşurinţă în centrul Europei, deoarece nu le-ar fi putut sta nimeni în cale. Dar să vedem faptele.


Bătălia pentru Galaţi


După eliminarea focarului bolşevic de la Socola şi alungarea trenurilor cu ajutoare de la Odessa, situaţia era departe de a se fi calmat. După îndemnurile lui Lenin, ruşii dezertează în masă, înarmaţi, pentru a se întoarce în ţară. Erau hotărâţi să-şi croiască drum cu armele şi să prade totul în calea lor, ca un nor de lăcuste, şi dacă nu întâlneau rezistenţă, să bolşevizeze totul, după modelul din Rusia.

La 12 ianuarie 1918, Pechea, lângă Galaţi, o delegaţie rusească vine la comandamentul diviziei a 4-a pentru a anunţa că începând de mâine, 13 ianuarie, trupele ruse vor părăsi frontul şi vor trece Prutul în Basarabia. Referitor la ordinul generalului Scerbaceev de a rămâne pe poziţii, ruşii răspund că nu-l mai recunosc pe acesta drept comandant şi vor trece. În caz că trupele române vor opune rezistenţă, vor trece totul prin foc şi sabie, vor arde şi distruge totul în calea lor.

În zonă, pe front, în sectorul Tecuci – Galaţi, se afla armata a 6-a rusă, cu trei corpuri de armată a câte două divizii fiecare, cu o putere de circa 5-6000 de luptători la fiecare divizie. În spatele lor fusese poziţionată divizia a 4-a română pentru a le supraveghea. După ultimatumul rusesc, divizia a 4-a ia măsurile necesare şi primeşte două batalioane cu mitraliere şi artilerie de la divizia a 13-a vecină ca şi ajutor. Ruşii se liniştesc momentan, dar pe 16 ianuarie divizia 40 rusă porneşte spre Pechea, dar este întoarsă pe front de divizia a 4-a română. La fel se întâmplă şi cu divizia 40 rusă. Dar la stânga dispozitivului se găsea Corpul Siberian, unitate de elită, a cărui divizie a 9-a se bolşevizase complet. Aceasta porneşte spre Galaţi, la fel ca şi divizia a 10-a siberiană, care avea mulţi militari ce forfoteau prin oraş. Pentru a acoperi sectorul de front părăsit de ruşi în faţa germanilor, pentru ca aceştia să nu atace poziţiile rămase goale şi a pătrunde în interior, românii trimit ce trupe puteau, respectiv regimentul 5 infanterie care ocupă liniile a două divizii şi două plutoane din regimentul 21 în locul regimentului 136 rus.

Descrierile luptelor pentru Galaţi le citez de pe blogul Din şi despre Galaţi...

"Orasul se pregateste de aparare

La Galati, situatia era mai mult decat alarmanta. Orasul era amenintat de un intreg corp de armata, din care disparuse disciplina si respectul pentru ordine. Comandorul de marina Rizea Niculescu, comandantul sectorului Galati, primeste ordinul de a bara drumul coloanelor ruse spre est si de a apara orasul. Colonelul Badescu, comandantul Brigazii a 8-a de la Fantanele, are misiunea de a ataca dinspre nord si dinspre vest coloanele ruse, aflate in defileul dintre baltile Malina, Calica si Siret. Din pacate, disproportia fortelor este zdrobitoare, rusii fiind mult mai numerosi si mai bine pregatiti. Era vorba de celebrul Corp 4 siberian, in fata caruia romanii nu aveau nici o sansa. In zilele de 20 si 21 ianuarie, in jurul Galatiului se va da o lupta violenta intre acest Corp 4 siberian si fractiuni ale Diviziei a 4-a romane. Comandorul Rizea imprastie putinele sale forte in jurul Galatiului. Cea mai mare parte a trupelor, doua companii si jumatate, din Regimentul 21, sunt pastrate pe Dealul Tiglina, spre a opri iesirea rusilor din defileul baltilor, Calica si Siret. Pe aici se astepta, de altfel, atacul principal. Aici se afla si doua baterii pe afete fixe, ale marinei, o escadrila de 4 vedete, un torpilor si o salupa. O alta companie a ocupat pozitie langa bateriile marine, cu fata spre oras, spre a preveni un eventual atac al rusilor din Galati (Divizia a 10-a, in spatele pozitiei de la Tiglina). Asadar, Galatiul putea fi atacat si din afara, si din interior. Mici detasamente sunt postate la nord-vest de oras, spre Filesti, si la est, spre Reni, iar in oras a fost oprit un detasament de marina si doua plutoane de infanterie, spre a supraveghea trupele ruse ale Diviziei a 10-a. Galatiul se afla, timp de doua zile, sub bombele rusilor Rusii incep sa inainteze din doua directii: dinspre nord-vest de Filesti inainteaza Regimentul 34. Dinspre vest, de la Sendreni, inainteaza grosul Diviziei a 9-a. In acelasi timp, puternice patrule rusesti se strecoara pe la sud de Baltita, surprind avanposturile romanesti de pe Tiglina, si captureaza un ofiter si 14 soldati. Comandantul orasului cere ajutoare de la brigada. Tot ce i se poate trimite este o companie de mitraliere si o jumatate de companie infanterie, de 70 de oameni. Cu ei se intareste detasamentul dinspre Filesti si trupa de garda din oras. Aceasta din urma reuseste sa-i impiedice pe rusi sa inarmeze cele 23 de mitraliere din depozitul Diviziei a 10-a din strada Daciana, cu care ei voiau sa atace pe la spate trupele romane de la Tiglina. Detasamentul roman trimis de Brigada a 7-a la Sendreni, pentru a opri inaintarea grupului Diviziei a 9-a rus, e prea slab. Romanii se retrag pe dealurile de la nordul satului, iar rusii isi fac loc si ajung la Movileni, asezandu-si tunurile in baterii indreptate deasupra Galatiului. O delegatie de soldati din Divizia a 9-a, in frunte cu un capitan, se prezinta la Galati si cer sa li se permita trecerea prin oras, pana la ora 3 dupa-amiaza. Daca nu, vor bombarda orasul si vor forta trecerea. Comandantul roman refuza. La ora 3,00 Armata rusa incepe bombardamentul: noua baterii de la Movileni trag asupra Galatiului si asupra pozitiilor armatei romane timp de patru ceasuri. Artileristii rusi trag insa foarte prost si pricinuiesc pagube neinsemnate. Bateriile marinei noastre riposteaza, tragand asupra bateriilor ruse si asupra rezervelor de infanterie. La ora 19,00 bombardamentul se incheie.

Orasul, atacat din toate partile

In noaptea care a urmat, intre patrulele de infanterie si rusi au fost violente incaierari. Colonelul Badescu a incercat, prin parlamentari, sa-i convinga pe rusi sa depuna armele. Nici un rezultat. A doua zi, rusii reincep bombardarea Galatiului si pregatesc un atac concentrat asupra orasului. La aripa de vest, trupele Diviziei a 9-a ataca cu putere si ocupa stramtoarea dintre Malina si Siret. La centru, trupele rusesti de infanterie si artilerie din Divizia a 10-a, care erau cantonate in cazarmile Tiglinei si la gura Siretului, se concentreaza in spatele detasamentului roman de la Tiglina. Il ataca brusc si prin surprindere si captureaza prima linie: o companie si jumatate, situata pe botul dealului Tiglina, in fata Lacului Calica. Restul trupelor noastre se retrage pe linia a doua, aproape de valea Tiglinei, la 800 m de bateriile marine. Dar informatii foarte rele vin acum si dinspre est. Vasele si pichetele romanesti de pe Prut au fost dezarmate. Detasamentele romane de la Reni si Giurgiulesti, de peste Prut, au fost si ele dezarmate. O baterie grea ruseasca si sase mitraliere au fost asezate pe dealul Giurgiulesti, pe malul Prutului, iar un detasament rus, format din doua companii de mitraliere, un escadron de cavalerie si o baterie de artilerie, a trecut Prutul, inaintand spre Galati. Bateria si-a asezat tunurile langa Lacul Brates. Infanteria rusa desfasurata in linie de lupta inainteaza, precedata de patrule de cavalerie, si patrunde in partea de jos a orasului, unde se intareste cu peste 200 de infanteristi inarmati din Divizia a 10-a. Rand pe rand, ei dezarmeaza posturile noastre de graniceri si militieni. Un vas rus, inarmat cu un tun de 150 mm, venind de la Reni, urca Dunarea si trage asupra docurilor, vaselor marine si bateriilor noastre. In acelasi timp, tunurile de la Giurgiulesti arunca obuze in oras.

Atacul roman la baioneta ii ingrozeste pe rusi

Situatia trupelor de aparare a Galatiului este mai mult decat dramatica. Ele sunt acum atacate din 4 directii: vest, nord, est si sud. In oras, trupele Diviziei a 10-a ruse se constituie in unitati de lupta, fara a mai putea fi impiedicate de vreo trupa romana. Orice masura pe care o ia armata romana contrasteaza foarte tare cu diferenta numerica intre soldati. In acest moment, armata romana are o tresarire extraordinara de orgoliu. Din detasamentul de la Filesti se iau doua plutoane de infanterie, o sectie de mitraliere, care sosesc in fuga. Infanteristii romani ataca cu o violenta de neimaginat detasamentul rus de la est, il pune pe fuga si-l urmareste pana trece Prutul. Lucrurile iau o intorsatura incredibila si pe dealul Tiglinei. Mana de soldati romani care s-a mentinut pe linia a doua, ajutata de o companie din Regimentul 50, trece la contraatac. Sustinut pe dreapta de Detasamentul Milicescu, sosit de la Filesti (jumatate de companie), iar pe stanga de bateriile marinei si a vedetelor de pe Dunare, romanii reusesc sa-l respinga pe celebrul lor inamic. Dinspre nord, are loc atacul principal, dat de trupele din Brigada a 8-a, sub comanda colonelului Badescu, intre lacurile Malina si Calica, impotriva grosului Diviziei a 9-a ruse. La inceput, romanii inainteaza foarte greu, din cauza unui puternic foc de baraj al artileriei ruse. Dar bateria romana ii sustine. Vedetele marinei reusesc sa treaca peste barajul rus de torpile, fara nici o piedica din partea marinarilor rusi. Ele bombardeaza din flanc pozitiile ruse. Cu toate acestea, situatia era departe de a fi transata in favoarea noastra. Si atunci, armata romana face ceea ce a facut dintotdeauna: atacul la baioneta. In frunte cu comandantii lor, soldatii romani trec la un atac violent la baioneta, recuceresc dealul Tiglina, ii elibereaza pe camarazii lor capturati si-i pun pe fuga pe rusi. Atacati si respinsi dinspre nord si est, rusii intra in debandada si incep sa se ingramadeasca spre sud, inspre Gara Barbosi, si podul de peste Siret. Artileria noastra si trei avioane de bombardament arunca bombe asupra masei de soldati rusi stransi acolo. Furia cu care romanii, semnificativ mai putin numerosi, contraataca, ii ingrozeste pe rusi, care iau o hotarare disperata si senzationala. La ora 11,00 noaptea incep sa treaca podul si linia frontului si se predau germanilor. A fost un deznodamant total neasteptat si absolut unic in istoria celui de-al doilea razboi mondial. O batalie intre doua armate aliate, in fata pozitiilor inamicului si sub privirile acestuia.

Capitularea

S-au predat germanilor majoritatea regimentelor 33 si 35 de infanterie rusa, in total peste 3.000 de oameni, cu tot materialul si cu un divizion de artilerie. A doua zi dimineata, o delegatie a Diviziei a 9-a siberiene a anuntat capitularea. Restul regimentelor 33 si 35, regimentele 34 si 36 in intregime, Brigada a 9-a de artilerie, siberiana, o baterie a Diviziei a 10-a siberiene si coloana Statului Major al diviziei, impreuna cu tot materialul (60 de tunuri, arme, munitii, tunuri de transee, care erau concentrate dincole de Siret, la Vadeni, gata sa treaca la nemti), au declarat ca se predau romanilor daca li se lasa libera trecere pentru oameni si caii si carutele lor. Dupa ce au fost dezarmati, li s-a dat voie sa plece. A doua zi au fost dezarmate complet si trupele celei de-a doua divizii, a 10-a, a Corpului siberian. Si acestea au fost lasate sa treaca peste Prut, pe sub paza santinelelor romane. Batalia de la Galati - cea mai spectaculoasaBatalia de la Galati a fost singura din timpul primului razboi mondial, cand s-au folosit trupele terestre, marine si aviatice in acelasi timp. Conform istoricului Constantin Kiritescu, lupta de la Galati a fost una dintre cele mai spectaculoase din luptele desfasurate pe teritoriul Romaniei. In semn de omagiu, autoritatile dintre cele doua razboaiei mondiale, au instalat o placa memoriala de cinstire a gloriei soldatilor care au aparat Galatiul in acele zile. Aceasta se afla pe locul unde astazi se gaseste magazinul Stirex, din Mazepa. In 1945-1946, in incercarea de a sterge rusinea de pe obraz, rusii au dat ordin ca aceasta placa memoriala sa fie demolata, iar in istorie, generatii intregi de galateni habar nu au avut despre acest episod cutremurator din istoria Galatiului si a poporului roman."


Luptele cu bolşevicii în alte părţi ale Moldovei


În timp ce luptele de la Galaţi erau în plină desfăşurare, în celelalte regiuni în care se afla armata rusă evenimentele se precipitau, având o derulare asemănătoare. Voi menţiona doar câteva dintre ele, cele mai importante.

Paşcani. Armata a 4-a rusă părăseşte poziţiile ce le ocupa între munţii Neamţului şi Paşcani. Era vorba de diviziile 26 şi 84 ruseşti, iniţial acceptând să fie dezarmate şi apoi expediate în Rusia. Văzând că erau foarte mulţi în comparaţie cu trupele române ce le supravegheau, au decis să forţeze trecerea prin forţa armelor. Maiorul Botnariu, încercând să parlamenteze cu ei este împuşcat pe la spate. Românii se năpustesc asupra lor, din nou la baionetă, şi îi împrăştie. Se dau în continuare lupte grele între Roman şi Paşcani, dar până la urmă ruşii capitulează şi acceptă dezarmarea. Au fost dezarmate şi expediate spre Rusia regimentele 104, 334 şi 335.

Fălticeni. Corpurile 18 şi 40 ruse se îndreaptă spre Fălticeni – Străjeşti pe mai multe coloane, pentru a trece mai departe, refuzând să depună armele. Au fost opriţi de grănicerii noştri la 27 ianuarie. Au dat patru atacuri respinse de ai noştri. A doua zi capitulează şi începe dezarmarea lor. Am pierdut 14 morţi şi 83 de răniţi. Ei au avut peste 100 de morţi şi 500 de răniţi.

Mihăileni. Armata a 8-a rusă contra diviziei a 9-a română, divizia care s-a acoperit de glorie la Mărăşeşti, când a ţinut piept inamicului înlocuind trupele ruse ce părăseau tranşeele. Din 18000 de oameni, după lupta de la Mărăşeşti, a rămas cu 4000 de oameni, arzând de dorinţa revanşei. În faţa unui corp de armată rusesc, detaşamentul Arghir Constantinescu. Atacul rusesc eşuează, în primul rând din lipsa disciplinei şi coeziunii caracteristice unităţilor bolşevice, conduse de lideri fără cunoştinţe militare. Contraatacul român la baionetă aduce decizia, ruşii capitulează.

Timişeşti. Vânătorii de munte îi potolesc pe bolşevici. la fel se întâmplă la Botoşani, Bacău, Roman.

Până la sfârşitul lui ianuarie 1918, întreaga Moldovă este curăţată de bolşevici. Reacţia lui Lenin şi a conducerii bolşevice este dură. Încă din 29 decembrie 1917, ministrului român la Petersburg, Constantin Diamandy, i-a fost înmânată o notă de protest prin care acţiunea trupelor române a fost calificată drept criminală şi îndreptată împotriva revoluţiei ruse. Eram ameninţaţi cu cele mai aspre măsuri, şi asta nu era decât prima ameninţare. Vor urma şi altele, ultimatumuri şi măsuri represive, inclusiv confiscarea tezaurului depus în Rusia de către autorităţile române, despre care nici astăzi nu mai ştim nimic.

Dar luptele cu bolşevicii vor continua cu furie, acesta fiind doar preludiul. Un nou câmp de luptă pentru trupele române va fi Basarabia, ocupată de trupele ruseşti bolşevizate ce vor încerca să înăbuşe orice încercare de redeşteptare naţională, începută demult, dar devenită pregnantă odată cu izbucnirea revoluţiei ruseşti din martie 1917. În pericol de moarte, basarabenii îşi vor îndrepta privirile spre România, şi din nou baioneta soldatului român va obţine decizia, la fel cum va apăra în viitorul apropiat tot sud-estul Europei de pericolul bolşevic.

20 de comentarii:

 1. "România a intrat în războiul mondial la 15 august 1916 nu pentru a cuceri alte teritorii, cum greşit spuneau şi o mai spun inamicii noştri, ci pentru a elibera ţinuturi româneşti, locuite în majoritate absolută de români, aflate sub stăpânire românească timp de secole"

  Nu zău? Spune-mi tu când a fost Transilvania "sub stăpânire românească timp de secole"? Chiar sunt curios. Şi mai bine te-ai gândi dacă ardelenii doreau unirea cu România sau autonomie, la care visau de 100 de ani? Cazul Cadrilaterului?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iată ce a înseamnat “AUTONOMIA” pentru ROMÂNII ardeleni!

   OTRAVA RUSO-BOZGOREASCĂ A URII ÎNTRE ROMÂNI v-a adormit raţiunea!
   DEŞTEPTAŢI-VĂ!
   Chiar V-AŢI UITAT PROPRIUL TRECUT????
   Iată ce a înseamnat “AUTONOMIA” pentru ROMÂNII ardeleni!

   Gavril Butcovan :
   „În zorii zilei de 14 septembrie 1940, am fost trezit de zgomotul asurzitor al focurilor de armă ce răzbăteau dinspre casele vecinilor noștri. Era în jur de ora 5, încă era întuneric și m-a cuprins o frică ce nu o pot descrie în cuvinte. Aveam doar 16 ani. În familie eram de toți 10 suflete, printre care 8 copii. Locuința era compusă din două încăperi. Eu, părinții și alți 5 frați dormeam într-o cameră, iar în camera mică, ceilalți doi frățiori.L-am trezit pe tata, Mihai Butcovan și i-am spus că sunt împușcați românii.
   Tata nu putea vorbi de emoție, pentru că bănuia ce ne așteaptă, focurile de armă întețindu-se cu fiecare minut ce trecea
   . S-a uitat pe geam să vadă ce se întâmplă pe uliță, spunându-ne apoi că vede oameni care se plimbă agitați. Pentru o clipă mi-am aruncat și eu ochii pe fereastră. Strada era plină de militari horthyști și consăteni maghiari, deveniți părtași la masacru.
   Mama i-a zis tatii să meargă să deschidă ușa, ca să nu bată soldații în poartă așa cum au făcut la vecini. Pe când tata a vrut să deschidă ușa, soldații erau deja în curtea noastră. Unul dintre criminalii horthyști s-a răstit la el, spunându-i să iasă afară din casă. La câteva secunde am auzit cinci bubuituri de armă. Atunci am știut că l-au împușcat pe tata. Imediat au năvălit în casă trei soldați, îndreptând puștile spre noi. Ne-au spus răstit în ungurește, să ieșim afară. Mama i-a întrebat, arătând spre leagănul unde se afla sora mea cea mică, ce va întâmplă cu fetița, la care i-au răspuns ca o crească ei. Când am ieșit l-am văzut pe tata, care zăcea cu fața în jos lângă peretele casei. M-am îndreptat înspre el, moment în care asasinii horthyști au tras în mine.
   Cuprins de groază m-am prăbușit lângă corpul neînsuflețit al părintelui meu.

   Mi-am dat seama că sunt în viață, simțind o arsură puternică. Inima îmi bătea tare pentru că în momentele următoare
   am văzut cum criminalii i-au executat pe frații mei.
   În fața casei, la câțiva metri de mine,
   au ucis-o pe sora-mea, Maria,
   de 18 ani,
   care a fost împușcată în piept
   cu cartușe dum-dum.
   Fratele Mihai, de 8 ani, a fost împușcat în burtă, iar surioara Ana, de 5 ani, care, disperată, striga « Unde ești maică?! », a fost secerată de gloanțele criminalilor.
   Fratele Viorel, de 11 ani, a vrut să fugă spre grădină, însă soldatul care-l urmărea l-a împușcat în cap.
   Pe surioara Paulina, de doar 11 luni, au sfârtecat-o cu baionetele în leagăn."

   Ștergere
  2. Strategia RUSEASCA a "SANTAJULUI TRANSNISTREAN" este exact in oglinda cu STRATEGIA RUSEASCA a "SANTAJULUI SECUIESC"-
   CLESTELE SANTAJULUI RUSO-HUNGAR


   Citate din LARRY WATTS:

   Cum au pus KGB-ul si GRU-ul stapanire pe ROMANIA. Factorul co-etnic. Reocuparea Romaniei

   Comisia Litvinov 1944
   "Soluţia rãmâne separarea Transilvaniei …
   Dependenţa României faţã de noi va fi şi mai mare
   dacã Transilvania rãmâne un stat de sine stãtãtor,
   iar viitorul acesteia va depinde de noi."
   Ei,cum e cu « COCHETAREA CU AUTONOMIA” Ardealului pământ ROMÂNESC,sfânt şi strămoşesc ?
   Cum e cu „regionalizarea”???
   "Idealul comun nu poate fi realizat decât printr-o propagandã bine direcţionatã…
   Elementele noastre de încredere trebuie sã se infiltreze în Partidul Comunist Român, pe orice cale posibilã, unde vor trebui sã acţioneze intens şi în manierã disciplinatã pentru a câştiga încredere şi a obţine funcţii importante mai ales în administraţia de stat."

   Guvernul Maghiar 1946

   La începutul celui de-al doilea rãzboi mondial, chestiunea teritorialã basarabeanã şi cea transilvãneanã erau strâns conexate în concepţia RUŞILOR.

   Politica dusã de Comintern, ca România sã cedeze acele teritorii împreunã cu Bucovina şi Dobrogea, a fost revigoratã dupã criza cehoslovacã din 1938, când Moscova a început sã-şi declare sprijinul pentru iredentismul teritorial al guvernului Horthy. Evoluţia a fost predictibilã date fiind interesele comune ale „Ungariei şi Uniunii Sovietice faţã de România, care au împins cele douã ţãri una spre cealaltã,” dupã primul rãzboi mondial.

   Ștergere
  3. Coaliţia „RUSO-HUNGARA” în a doua campanie transilvãneanã

   Guvernul maghiar şi conducerea armatei „s-au angajat instantaneu în pregãtiri militare şi diplomatice fervente”, care urmau sã le permitã sã acţioneze la izbucnirea unui conflict româno-sovietic.
   Generalul Werth, care întocmise pentru Consiliul Suprem al Apãrãrii al lui Horthy câteva proiecte „ale unei convenţii militare cu Uniunea Sovieticã pentru coordonarea momentului atacului”, a fost acum autorizat sã negocieze cu partenerii sovietici şi „a fost realizat un plan detaliat cu specificarea pretenţiilor Ungariei asupra României şi a condiţiilor intervenţiei”. Werth era sprijinit de Horthy şi de un numãr de ofiţeri superiori, inclusiv de viitorul sãu succesor, generalul Ferenc Szombathelyi, „care considera cã încheierea unei înţelegeri cu Rusia, în defavoarea României este şi posibilã, şi dezirabilã ”.
   Generalul Gabor Faragho, veteran al primului rãzboi mondial, vorbitor de limba rusã, implicat în negocieri, a fost numit ataşat militar la Moscova pe 1 iulie 1940, imediat dupã anexarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord.
   În prima parte a anului 1940, ambasadorul german la Budapesta a raportat uluit cât de deschis „ambasadorul sovietic de aici încuraja Ungaria sã treacã la acţiune armatã împotriva Transilvaniei”, idee pe care o exprimase şi faţã de ambasadorul german.
   De asemenea, ambasadorul german de la Moscova raporta cã Molotov, care de obicei nu avea primiri decât la nivel de ambasadori, acum primea şi diverşi unguri de rang inferior.
   Moscova fãcea presiuni asupra Bulgariei sã solicite întreaga Dobroge, cu scopul evident de a crea o graniţã continuã între Uniunea Sovieticã şi Bulgaria.
   Cu ocazia primirii de felicitãri din partea ofiţerilor de informaţii bulgari pentru anexarea Basarabiei, partenerii sovietici le-au transmis cã „e posibil sã ne mai întâlnim o datã pe Dunãre.”

   La mai puţin de 24 de ore dupã trimiterea ultimatumului Moscovei cãtre România, reprezentantul maghiar la Moscova, Istvan Kristóffy, îşi exprima „marea satisfacţie” în faţa adjunctului comisarului sovietic pentru relaţii externe (şi şef al departamentului extern al NKVD), Vladimir G. Dekanazov.
   Dupã solicitarea Comisarului ªef Molotov „de a influenţa Iugoslavia sã pãstreze tãcerea în cazul în care Ungaria va trebui sã intre în conflict cu România” pentru anexarea Transilvaniei, ministrul maghiar de externe putea nota cu satisfacţie cã „Iugoslavia este calmã şi cã el nu crede în posibilitatea ca Iugoslavia sã intervinã în cazul unui conflict româno-maghiar”.
   De asemenea, ministrul adjunct de externe maghiar îl felicita pe ambasadorul sovietic de la Budapesta, afirmând cã „(ungurii) sunt mai fericiţi pentru aceasta decât oricare alt stat, deoarece pentru ei înseamna lichidarea principiului integritãţii teritoriale a României şi o posibilitate mai facilã de a continua ceea ce (sovieticii) începuserã”.
   Molotov l-a reasigurat pe Kristóffy cã Moscova considera „pretenţiile Ungariei asupra României ca fiind bine fundamentate”, adãugând cã Budapesta putea conta pe sprijinul Moscovei la „orice conferinţã internaţionalã la care se va ridica problema pretenţiilor Ungariei.”

   Ministrul maghiar de externe a exprimat „profundele mulţumiri” ale guvernului sãu pentru prietenia şi sprijinul Moscovei, informându-l pe ambasadorul sovietic de la Budapesta cã, Honvedul fiind total mobilizat,
   „Ungaria era gata sã înceapã rãzboiul”.

   "Autonomia" ta PUTE A RUSIA şi HUNGARIA tavarişci bogdanov SLUGĂ RUSO-BOZGOREASCĂ.
   Dar degeaba te scremi nevolnic...

   Maskva,PANIMAIŞ?
   RUSIA A PIERDUT DEFINITIV Basarabia!
   REUNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Mamă ROMÂNIA ESTE ÎN PLINĂ DESFĂŞURARE!

   Şi nici un ŞANTAJ RUSO-HUNGAR tip „transnistria”-„ţinutul bozgoresc” nu poate opri împlinirea IDEALULUI DE MILENII AL POPORULUI ROMÂN:
   UNIREA!

   Ștergere
 2. Imi mentin afirmatia, Bogdan. Bucovina si Basarabia au fost romanesti pana la 1775, respectiv 1812. Despre Transilvania, pana la venirea ungurilor a fost condusa de cnezi si voievozi romani. Chiar si dupa primele lupte, suzeranitatea lor s-a pastrat, ei devenind doar vasali regelui maghiar. Ungurii nu aveau suficienti oameni pentru a ocupa Transilvania, de aceea a recurs la colonizari (sasi si secui, chiar si cavalerii teutoni alungati de voievodul transilvan) si la incercarile de inlocuire a voievozilor romani cu nobilii unguri, dar si prin incercarile de maghiarizare a nobililor romani (familia Teleki sunt romani maghiarizati). Acesti voievozi romani sunt prezenti pe teritorii destul de mari pana in sec XIV si XV si chiar mai tarziu. Exemplele cele mai cunoscute sunt Dragos şi Bogdan in Maramures si Voicu, tatal lui Iancu de Hunedoara. Dupa transformarea Ungariei in pasalac (1526) principatul Transilvania ramane autonom pana la incorporarea in Imperiul Austriac la 1699, devenit austro-ungar la 1867. Pentru curiozitatea ta, ardelenii chiar doreau unirea. Am avut acces la multe scrieri ale vremii si te asigur ca asa a fost. Ai auzit cumva de manifestul de la Darnita? Nimeni nu le-a cerut-o.
  Cate ceva despre Cadrilater. La venirea bulgarilor la sud de Dunare, Cadrilaterul era in Imperiul Bizantin. Nu l-au stapanit, doar in timpul Imperiului romano-bulgar, intemeiat de fratii Petru si Ioan Asan (romani). Apoi este in cadrul regatului lui Dobrotici, aliatul lui Mircea cel Batran, iar la moartea lui Dobrotici fara urmasi ii este cedat lui Mircea. Apoi este ocupta sub stapanire turceasca impreuna cu Dobrogea pana la 1878, in urma razboiului ruso-romano-turc, cand apare Bulgaria pe harta. Deci este bulgaresc de la 1878 pana la 1913.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. SA VA SPUN UN BANC....ION SI CU PISTA coseau amindoi paminturile ce le aveau,intr-o zi ion nu a mai venit la munca.Pista a cosit toata ziua singur iar seara s-a dus la ion acasa si la intrebat de ce nu a venit la coasa....acesta foarte nervos ii spune ca sa nu mai vada picior de ungur prin cutea lui ca e suparat pe ei.Pista il intreba de ce ,doarece ei sint vecini,prieteni,au crescut impreuna....ce sa intimplat ? Ion spune... voi l-ati omorit pe mihai viteazul....Da ma Ioane dar asta s-a intimplar acu 400 de ani.....nu conteaza eu acu am aflat.....ASA SI VOI vorbiti niste timpenii mai mari ca voi despre ce a fost acu 60,80,100 de ani imediat,dar de ce nu va faceti calculele cine intretine starea conflictuala existenta azi in ardeal si cui ii foloseste.....nu vi se pare ca ar fi mai interesanta discutia ...asa ca sa discutam despre ce au facut alti e frumos si mai facem si pe filosofi...unii dintre voi nici nu stiu ce e aceia o arma darmite sa mai vorbim despre un razboi....acu ei se ocupa cu prafuri,iarba,sex in grup,alte deastea si pe aici sint al dracului de destepti....de unde... vax...apa de ploaie

   Ștergere
 3. Salut. S-o luăm aşa:
  1. Singurul voievod din Transilvania despre care se ştie că era român este Gelu (mă refer la momentul venirii ungurilor în Trans.), Glad era bulgar din zona Vidin iar Menumorut nu se ştie ce era, dar se ştie că era vasal al împăratului bizantin. Când ungurii au venit în statul lui Gelu erau şi slavi şi români, iar românii nu sunt menţionaţi în statul lui Glad sau al lui Menumorut. Şi nici măcar în statul lui Gelu nu ştim dacă românii erau majoritari.
  2. Teutonii au fost aduşi în Ţara Bârsei în scop defensiv, anume protecţie împotriva cumanilor, iar când n-au mai recunoscut autoritatea maghiară au fost alungaţi. Saşii în primul rând au venit în contextul unei colonizări germanice (din vest spre est) specifică pentru o mare parte a Europei, nu doar Romania (mă refer la alţi germanici, nu neapărat la saşi, dar contextul ăsta e) şi în al doilea rând au fost colonizaţi ca urmare a invaziei tătare, care ştim prea bine cât a depopulat pe aici. Rolul secuilor a fost exclusiv militar şi până şi ungurii îi considerau străini (în evul mediu erau consideraţi de neam turc)

  Mai sus ai sărit din sec X în XIII. Gelu (singurul român) a fost învins de Gyula (evident ungur) în prima parte a colonizării Trans. Gyula n-a mai recunoscut autoritatea maghiară şi de aia a fost cucerit de Regele Ştefan I. N-a continuat nici un român nimic. Asta nu înseamnă că ungurii au cucerit şi colonizat toată Trans dintr-un foc. Abia la sf. sec. XIII, înc XIV se poate considera asta (o distanţă considerabilă).

  3. Nobilii. Tocmai prezenţa nobililor români indică pe de-o parte o comunitate românească mai puternică, iar pe de alta faptul ca maghiarii îi tolerau. Asta nu vrea nimeni să înţeleagă. Nu există în Evul Mediu nici cea mai mică distincţie în Transilvania între un ungur şi un român. Nu existau persecuţii pe baza de etnie sau RELIGIE, prozelitismul catolic pe perioada evului mediu este cea mai mare tâmpenie din istoriografia noastră. E logic, normal că regele favoriza pe cel care îi era supus şi fidel şi nu-i plăceau cei care nu-i recunoşteau autoritatea. Cea mai concludentă poveste aici este cea a lui Bogdan întemeietorul Moldovei şi a conflictului său cu alţi români care erau fideli lui Ludovic. Familile româneşti s-au maghiarizat de bunăvoie, nu ai cum sa spui că au fost "furaţi", e ca şi cum ai spune că azi nu românii sunt cei care pleacă în străinătate pentru o viaţă mai bună, ci străinătatea ni-i fură!

  4. Deja din secolele 16-17 poţi spune că au început persecuţii pe bază de religie şi etnie. Discuţia e foarte mare pe tema: dacă Transilvania a vrut sau nu unirea cu România, iar singurul studiu adevărat făcut pe tema asta, şi chiar în perioada interbelică, este cel al lui Constantin Kiriţescu (interzis din motive evidente în perioada comunistă).

  5. Dacă Asăneştii au fost români nu înseamnă că în Dobrogea au fost români. Şi mă refer la toată Dobrogea, nu doar la Cadrilater. Mai mult, Mircea cel Bătrân a stăpânit Dobrogea vreo 20 de ani în total. Ungurii au stăpânit Transilvania 500 de ani. În ambele cazuri e pământul României? Altfel, românii în perioada modernă au fost majoritari în Transilvania, românii în aceeaşi perioadă au fost minoritari în Dobrogea. Tot ambele ale noastre, nu? Oricum în ziua de azi nu mai are nici un sens, e clar că stăpânirea românească în ambele teritorii este legitima. Dar modalitatea în care au fost luat, dacă le vrem simultan, atunci n-are cum să fie.

  P.S: până şi stăpânirea bulgărească în Dobrogea a fost mai mare decât a noastră şi ceva îmi spune că bulgarii de azi sunt mai legaţi de bulgarii de acum 100-130 de ani decât suntem noi de românii de acum 600.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. LECŢII DE ROMÂNISM pentru un "autonomist"(A SE CITI O SLUGĂ A Călăilor OCUPANŢI BOZGORI şi RUŞI)

   „De aceea (secuii)
   amestecându-se cu blackii(VALAHII)
   se zice că se foloseau de literele lor”


   „cum Blackis in montibus confinii sortem habuerunt”
   (Cronicarul ungur Símon de Kéza în cronica Gesta Hunnorum et Hungarorum, scrisă în jurul anului 1283)

   De asemenea, „Cronica lui Marcus” menționează că secuii ar fi un rest de populație hună, care s-a retras în munți, stabilindu-se alături de valahi. De la aceștia secuii au împrumutat alfabetul. Aceste informații se reîntâlnesc și în „Chronicon pictum vindobonense” (Cronica pictată de la Viena).

   „Au rămas însă din huni trei mii de bărbați care, scăpați din bătălia Crumheldină printr-o pătrundere plină de groază, s-au îngrijit a se aduna în câmpia Chiglamezey. Care bărbați, deoarece se temeau de națiunile occidentale, ca nu cumva să-i atace pe neașteptate, au intrat în Erdeelw(ARDEAL) și s-au numit pe sine nu unguri, ci Zecul... totuși, după cum au vrut ungurii, nu și-au hotărât soarta în câmpia Pannoniei, ci cu valahii în munții din vecinătate”

   —Cronica lui Marcus
   Același eveniment la Kézai Símon:
   „remanserant quoque de Hunis virorum tria milia... in campo Csiglae usque Arpad permanserunt, qui se ibi non Hunos sed Zaculos vocaverunt... Postquam autem filii Ethele in pr[o]elio Crunhelt cum gente Scitica fere quasi deperissent, Pannonia extitit Xannis sine rege, Sclavis tantummodo, Grecis, Teutonicis, Messianis et Vlahis advenis remanentibus in eadem, qui vivente Ethela populari servicio sibi serviebant”
   —Simon de Keza, Gesta Hungarorum

   Ca să vezi TAVARIŞCI NEO-REOSLERIAN bogdanovici,uite că ARDEALUL EXISTA şi ERA ROMÂNESC înainte să pună aici COPITA OCUPANŢII BOZGORI.
   Ștergere
  2. “Eu nu aştept să vină răzbunarea nu aştept!
   Voi suprima pe fiecare valah ce-mi va ieşi în cale!
   Pe fiecare îl voi suprima!

   Nu va fi îndurare.
   Voi aprinde noaptea satele valahe!
   Voi trece prin sabie toată populaţia.
   Voi otrăvi toate fântânile şi voi ucide până şi copiii din leagăn!

   În germene voi distruge acest neam de hoţi şi ticăloşi!
   Nu va fi pentru nimeni nici o milă!
   Nici pentru copiii de leagăn, nici pentru mama care va naşte copil…
   Voi suprima fiecare valah
   şi atunci nu va mai fi în Ardeal decât o singură naţionalitate, cea maghiară, naţia mea, sângele meu!
   Voi face inofensivi pe viitorii Horia şi Closca.
   Nu va fi milă!”

   – Extrase din articolul “Nincs kegyelem” (Fără îndurare) scris de BOZGORUL ÎMPUŢIT Ducso Csaba (Budapesta, 1939).

   Cam aşa scriu STĂPÂNII SLUGII RUSO-BOZGOREŞTI,vicleanul şarpe "AUTONOMIST" bogdanoviciKGB.

   Ștergere
  3. “În secuime peste 60.000 de români întrebuinţează chiar şi în vatra familială limba maghiară , nemaiavând altă dovadă a naţionalităţii lor , decât religia lor ortodoxă .”

   ( Carl F. Marienburg )

   Iată cum au fost BOZGORIZAŢI FORŢAT zeci de mii de ROMÂNI!
   Şi NOI ROMÂNII să tăcem?
   Să uităm?
   NICIODATĂ!


   “ Maghiarii sunt un popor plin de îngâmfare care LOCUIND ÎN MIJLOCUL NAŢIUNILOR STRĂINE LOR prin rasă , au pretins totdeauna şi PRETIND ÎNCĂ SĂ LE DOMINE şi SĂ LE MAGHIARIZEZE şi asta într-un fel de care însăşi ştiinţa suferă .
   În recensăminte , de pildă , domneşte voinţa bine hotărâtă de a arăta maghiarii mai numeroşi decît sunt în realitate . “

   ( Prof. Dr. Julius Jung , 1877 )

   “Această NAŢIUNE NEGLIJATĂ şi OPRIMATĂ stăpâneşte pământurile cele mai rele din întreaga ţară . Aceste pământuri le sunt luate îndată ce sunt defrişate de ei cu sudoarea feţei şi gata pentru a fi însămânţate cu porumb .
   Fiecare sas sau ungur POATE SĂ SE ÎNSTĂPÂNEASCĂ PE PĂMÂNTUL ROMÂNULUI , chiar dacă acesta a fost stăpânul lui de sute de ani .
   ROMÂNUL ESTE ALUNGAT CU ÎNTREAGA SA FAMILIE ÎN MUNŢI
   , unde el nu găseşte decât piatră şi câteodată este obligat să părăsească ţara .

   Dacă un SAT ROMÂNESC este aşezat în vecinătatea unui sat săsesc sau unguresc , ROMÂNUL NU ARE VOIE SĂ SE APROPIE mai mult de satele acestor două naţiuni privilegiate decât ţiganii . Nimeni nu îi adresează o vorbă bună şi el nu are niciodată o zi de sărbătoare .
   Eu nu voi uita niciodată vorbele unui bătrân al acestei naţiuni , din Şinca veche (Făgăraş) rostite pe patul său de moarte :
   "Eu mor fericit , pentru că eu nu las în urma mea în sclavie nici femee , nici copii ."
   Când am trăit printre ei am avut mai mult decât ocazia să constat că românul e bun . Cum se înduioşa inima sa când era tratat ca un frate .
   Oricât de duri ar fi aceşti oameni , eu am putut observa , în cei doi ani pe care i-am petrecut printre ei , trăsături care sigur nu ar fi fost nedemne pentru omul cel mai civilizat . Cât rău au făcut acestei naţiuni ura şi indiferenţa faţă de această naţiune altădată atât de mare şi de strălucitoare .
   Orice ar fi , NAŢIUNEA ROMÂNĂ are , prin numărul şi dreptul său la stăpânirea ţării , meritele sale proprii . »
   ( geologul german Haquet , despre anii petrecuţi în Transilvania , 1763-1764 )   Şi uite aşa prin BOZGORIZARE FORŢATĂ pământul ROMÂNESC,SFÂNT şi STRĂMOŞESC al Ardealului se vrea şi acum de la Budapesta şi Moscova a deveni...pământ bozgoresc!


   “ Acest sentiment puternic de a trăi şi de a muri pentru NAŢIONALITATEA LOR l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu NUMELE DE ROMÂN ; şi unde este puterea care să le poată lua ACEASTĂ NAŢIONALITATE , unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste ? “

   ( Ştefan Ludwig Roth , 1848 )

   Ștergere
 4. Bogdan, faci multe greseli. Una dintre ele este faptul ca pui sub semnul intrebarii multe lucruri, pe baza faptului ca nu stim sigur. Dar stim sigur ca nu este asa? Mai mult, sunt lucruri cu care lucreaza istoricii, asa-numite surse indirecte. Revin la greseli:
  Colonizarea sasilor a inceput in timpul regelui Geza al II (1141-1162), deci cu aproape o suta de ani inainte de navalirea mongola (1241). Gelu a fost invins de Tuhutum, iar Gyula se pare ca era un stranepot de-al lui. Dupa Xenopol si alti istorici, secuii s-ar fi despartit din neamul ungurilor cam cu saizeci de ani inaintea venirii in Panonia (referitor la originea secuilor), dar sunt multe teorii, unele chiar nastrusnice. Despre Petru si Ioan Asan se spune clar ca erau conducatorii vlahilor, iar teritoriul pe care se intindea initial stapanirea lor la rascoala antibizantina cuprindea si Dobrogea. Imi pare rau daca cronicarii nu au inserat si o mica nota pentru tine, de genul "Bogdane, in Dobrogea erau romani!", astfel ca tu sa fii "sigur". Asa eu nu stiu "sigur" ca Parisul era locuit de franci in secolul XII, fiindca nicio cronica nu spune explicit. Mai departe. Ai uitat ca inainte de Mircea Dobrogea era in voievodatul lui Dobrotici, roman, de la care a ajuns la Mircea, fiindca nu a avut urmasi. M-am referit la nobilii romani care stapaneau teritorii din Transilvania pana tarziu in evul mediu, dar vei zice ca nu se stie "sigur" ca erau romani. Asa ca am sa-ti spun unul singur, pe la sfarsitul secolului XIII, Nicolao Voevodae, comite de Ugocsa si Marmarusia (Maramures, sau poate nu stim "sigur").
  Te referi la Kiritescu, iar aici gresesti de doua ori (se vede ca nu l-ai citit). Odata este ca a aparut si in perioada comunista (1989), si a doua oara ca nu apare niciunde ideea ca romanii transilvaneni ar fi vrut doar autonomia, si nu unirea. Dimpotriva. De manifestul de la Darnita vad ca ai uitat. Dar argumentul suprem este tocmai adunarea de la Alba Iulia, unde 1225 de delegati din toata Transilvania si Banat au votat unirea. A fost singurul plebiscit din toata fosta Austro-Ungarie, si nimeni nu poate contesta ca a reprezentat vointa maselor, tocmai fiindca a fost plebiscit. Sau nu stim "sigur"?

  RăspundețiȘtergere
 5. interesant blogul mi-a placut acest articol

  RăspundețiȘtergere
 6. multumim Cristian. este nevoie de constiinta si caracter, nu numai de cunostiinte sa se inteleaga o istorie eronat prezentata, asa ca pentru voi, cei cu misune de a aduce adevaruri ascunse la public, este suficient sa le prezentati pentru informare.

  RăspundețiȘtergere
 7. Dl.Bogdan de mai sus face multe greseli... Este "pamant romanesc" tot acel teritoriu pe care romanii sunt atestati ca cei mai vechi locuitori (dintre popoarele existente in prezent, bineinteles). Or, este clar ca Transilvania se incadreaza aici, acolo romanii luand fiinta in situ, ca popor. Cat despre Dobrogea, in epoca moderna romanii nu erau minoritari acolo, ci majoritari - se pot consulta harti si diferite surse contemporane. Iar Cadrilaterul era locuit de turci. Sa fie clar, acum 100 ani Cadrilaterul nu era mai bulgaresc decat romanesc. El era eminamente turcesc. Si oricum, primii bulgari au ajuns in Cadrilater abia dupa 1830, venind din sud. In timp ce mocanii romani erau prin zona fara intrerupere, din vremea Imp.Vlaho-Bulgar

  RăspundețiȘtergere
 8. Interesant blogul...
  Acum, dacă încerci să faci puţină istorie naţională, esti pus imediat la zid şi etichetat ca naţionalist, xenofob, şovin, antisocial, antisemit, antieuropean, anti..., anti..., până la capăt.
  Este nevoie de un pic de curaj şi de ridicarea conştiinţei tinerilor. Că şi cei care au luptat acum aproape 100 de ani pentru ţarina lor (a se citi că în Marea Românie fiecare ţăran soldat a sperat şi a obţinut o mica ţarină, o bucaţică de pământ -şi acesta furat la împropietărire de diverşi funcţionari oportunişti)erau tineri.
  Ceea ce a făcut societetea românească )de la soldatul-ţăran şi până la regele Ferdinand cel Loial) atunci este magnific. Chiar dacă au fost şi cozi de topor (iertate de bucuria izbânzii celei mari). Aşa este românul: suferă mult şi iartă uşor.
  Azi, din păcate, ne-am cam piedut din vlagă -ajunserăm căpşunari comunitari. Şi asta doar în 20 de ani de "libertate". Ne-om reveni. Să nu uităm că, stând adormiţi, călcăm pornca a v-a din Biblie:"Cinsteşte-ţi părinţii şi bine -ţi va fi în pământul pe care Domnul Dumnezeu ţi-l va da tie şi copiilor tăi". Iar noi, prin atitudinea generala de azi, nu ne respectăm nici părinţii, căzuţi în 1916-1919, nici pe cei din 1941-1945, nici pe cei de la Aiud şi Canal (ce nu a reuşit "fenomenul Piteşti" a reuşit psudodemocraţia de azi).
  Ce mai, pe pământul dacilor se reântânlesc strănepoţii tâlharilor romani exilaţi aici spre a fi mai uşor păziţi cu nepoţii fanarioţilor trecuţi pe la scolile europene, cuşer,roşii sau bleu. Şi fac afaceri bune, luându-ne chiar pământul măsurat cu vieţi de români căzuţi pentru tara). Mâine ne-or lua şi cimitirele şi ne vor pune să le arăm aşa, să fie în ton cu dispoziţiile comunitare. Na, că intrăm în politică.
  Apropos de momentul Războiului de Întregire a Neamului, citiţi memoriile colonelului /pe atunci/ Radu Rosetti sau ale maiorului, ajuns şi el general (ambii adevărate valori militare şi morale) Toma Dumitrescu. De la Rosetti vom descoperii zbuciumul pe întrega perioadă (1916-1919) şi mai multe...
  Să ne ajute Dumnezeu să ne trezim, cât nu e prea târziu.
  Iulian Toader, toader_iulian2006@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 9. MULTUMIM DE COMENTARII....F.INTERESANTE PTR.CEI CARE VOR SA AFLE DESPRE ADEVARATA ISTORIE A ROMANIEI.

  RăspundețiȘtergere
 10. Domnule Negrea, v/am descoperit blogul de Ziua Nationala si ma bucur foarte tare. E cadoul meu de 1 Decembrie 2011.

  Apropos de comentariile dlui Bogdan o precizare mi se pare esentiala: nobilii romani din Transilvania au disparut ca si clasa dupa ce regalitea maghiara a legat recunoasterea calitatii de nobil de apartenenta la religia catolica. Asta a dus la asimilarea familiilor nobiliare romanesti (a se vedea descendentii lui Dragos deveniti familia Dragffi) sau la emigrarea acestora in Valahia si Moldova (cnejii sarbi au avut un destin similar). Asta apropos de marea toleranta a statului ungar…

  RăspundețiȘtergere
 11. Excelenta istorie! Multumesc pentru edificare!

  RăspundețiȘtergere
 12. Aviz SLUGILOR RUSO-BOZGOREŞTI care sâsâie ruseşte "autonomie"
  Aşa scrie şi simte UN ROMÂN ADEVĂRAT!

  ROMÂNIA SUNTEM NOI!
  PÂNĂ DINCOLO DE MORMÂNT!
  Şi ROMÂNIA E UNA!  NU PLÂNGE MAICĂ ROMÂNIE!

  Versurile au fost găsite ȋn ranița unui soldat mort ȋn toamna anului 1918, pe muntele Sorica, din Carpații de Curbură.

  "Nu plânge, Maică Românie,
  Că am să mor neȋmpărtășit!
  Un glonț pornit spre pieptul tău,
  Cu pieptul meu eu l-am oprit.


  Nu plânge, Maică Românie!
  E rândul nostru să luptăm
  Și din pământul ce ne arde
  Nici o fărâmă să nu dăm!

  Nu plânge, Maică Românie!
  Pentru dreptate noi pierim;
  Copiii noștri, peste veacuri,
  Onoare ne vor da, o știm!

  Nu plânge, Maică Românie !
  Adună tot ce-I bun sub soare;
  Ne cheamă și pe noi la praznic,
  Când România va fi Mare!"


  Bibliografie
  Vasile Cristea,
  "Dintre noi ei sunt răsăritul",
  Editura “Altip”, Alba Iulia 2007

  RăspundețiȘtergere